WYSPECJALIZOWANE USŁUGI

KSIĘGOWO-KADROWE

Świadczymy profesjonalne usługi księgowo-kadrowe, specjalizując się w obsłudze spółek kapitałowych, osobowych oraz spółek cywilnych. Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, w tym sprawozdań finansowych oraz dokumentacji zarządczej, zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych, w tym grup holdingowych. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami, biegłymi rewidentami, doradcami restrukturyzacyjnymi czy podmiotami zajmującymi się profesjonalną wyceną przedsiębiorstw.

 • KOMPLEKSOWE PROWADZENIE KSIĄG

  rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • PROWADZENIE ROZLICZEŃ

  z tytułu podatków CIT, PIT, VAT, VAT-UE

 • SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ

  finansowych spółek kapitałowych i osobowych

 • PRZYGOTOWYWANIE FORMULARZY

  sprawozdawczych dla GUS

 • KOMPLEKSOWE PROWADZENIE

  rozliczeń z ZUS

 • SPORZĄDZANIE WSZELKIEJ DOKUMENTACJI

  kadrowej – m.in. umów, deklaracji składkowych, akt osobowych, listy płac i rachunków

 • REPREZENTOWANIE KLIENTÓW

  przed organami podatkowymi i ZUS

 • PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW I ANALIZ

  dla celów zarządczych.

DORADZTWO PODATKOWE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką doradztwa podatkowego, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze Klientów, szczególnie korporacyjnych oraz międzynarodowych grup kapitałowych. Szczególne doświadczenie mamy we współpracy z firmami z sektora IT, finansowego, spółkami produkcyjnymi, budowlanymi, handlowymi, FMCG, branży energetycznej, spożywczej, beauty, technologicznej, a także start-upami.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w największych spółkach doradztwa podatkowego (tzw. Wielkiej Czwórki). Współpracujemy z biegłymi rewidentami, zewnętrznymi CFO, kancelariami prawnymi, tłumaczami czy podmiotami wyspecjalizowanymi w skomplikowanych wycenach.
Szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań oraz kompleksową obsługę, w tym na wdrażanie ulg podatkowych takich jak ulga B+R, IP Box, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację czy ulga na innowacyjnych pracowników.

 • PRZEPROWADZANIE BADAŃ

  due diligence

 • ROZLICZANIE ULG PODATKOWYCH

  ulga B+R, IP Box, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników

 • BADANIE

  istniejącego oraz potencjalnego ryzyka oraz aktywa podatkowego

 • KOMPLEKSOWE DORADZTWO W ZAKRESIE

  CIT, PIT oraz VAT ze szczególnym uwzględnieniem transakcji międzynarodowych (podatek u źródła,
  rozliczenie zakładu spółki zagranicznej, transakcje łańcuchowe),

 • ANALIZOWANIE

  możliwych rozwiązań podatkowych minimalizujących obciążenia podatkowe

 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW

  o wydanie interpretacji indywidualnych, klasyfikacje do GUS

 • SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI

  cen transferowych, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych

 • REPREZENTOWANIE KLIENTÓW

  przed organami podatkowymi, celno-podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

 • PRZYGOTOWYWANIE

  raportów i analiz poszczególnych transakcji