Unitax Experts

Unitax Experts sp. z o.o.,
ul. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

NIP: 5252704341,
KRS: 0000668836,
REGON: 366854939,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał podstawowy: 5.000 zł

Unitax Experts Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz

NIP: 5252732432
KRS: 0000708107
REGON: 368954993

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał podstawowy: 5.000 zł”

Napisz do nas