Polska

Unitax Experts sp. z o.o.,
ul. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszaw

NIP: 5252704341,
KRS: 0000668836,
REGON: 366854939,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał podstawowy: 5.000 zł

Kontakt:
info@unitax-experts.pl
tel: 505-911-144

Napisz do nas