Jednolity Plik Kontrolny dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, w tym także mikro-przedsiębiorcy, a więc i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą zobowiązane, bez wezwania, do przekazywania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego VAT (JPK_VAT). Czym jest JPK_VAT? Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych konkretnego podmiotu gospodarczego uwzględniający informacje dotyczące operacji gospodarczych za poszczególne okresy roku podatkowego. JPK w zakresie VAT to nic innego jak rejestry zakupów i sprzedaży w określonej, elektronicznej strukturze. Dla dużych, średnich i małych podmiotów obowiązek przekazywania JPK_VAT został wprowadzany stopniowo od 2016 r., natomiast dla mikro-przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Oprócz JKP-VAT, MF opublikował również zestaw 7 struktur logicznych JPK, który obejmuje
najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

  • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
  • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
  • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
  • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
  • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach sprawozdawczych (miesięcznych, kwartalnych) w sposób elektroniczny tylko JPK_VAT. Pozostałych dokumentów podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, jednak ewidencję taką należy przedstawić i udostępnić na każde wezwanie organu podatkowego. Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie JPK ma na celu ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie danych podatkowych do urzędu skarbowego, co ma wpłynąć na wzrost efektywności i udoskonalenie kontroli skarbowych.

Służymy Państwu pomocą w rozliczeniach JPK_VAT w Państwa przedsiębiorstwie oraz udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.