Usługi księgowo-kadrowe – obsługa kadrowa firm

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe dla spółek – nasze działania charakteryzuje zawsze najwyższy poziom. Specjalistom Unitax-Experts można powierzyć kompleksowe prowadzenie ksiąg oraz rozliczeń, jak i sporządzanie sprawozdań finansowych i dokumentacji dla przedsiębiorstw. Obsługa kadrowa firm obejmuje między innymi przygotowywanie umów, list płac i rachunków.

 • Prowadzenie ksiąg

  rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • Kompleksowe prowadzenie

  rozliczeń z tytułu CIT, PIT, VAT, VAT-UE

 • Sporządzanie sprawozdań

  finansowych spółek kapitałowych i osobowych

 • Przygotowywanie formularzy

  sprawozdawczych dla GUS

 • Kompleksowe prowadzenie

  rozliczeń ZUS

 • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji

  kadrowej – m.in. umów, deklaracji składkowych, akt osobowych, listy płac i rachunków

 • Reprezentowanie Klientów

  przed organami ZUS.

Doradztwo podatkowe

Nasza specjalnością jest między innymi profesjonalne doradztwo podatkowe dla spółki komandytowej, jawnej, z o.o. i innych. Przeprowadzamy kompleksowe badania ryzyka podatkowego, wykonujemy analizy i sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych. Doradztwo podatkowe dla firm obejmuje pomoc przy kwestiach opodatkowania transakcji międzynarodowych. Udzielamy także wsparcia przy rozliczeniach spółek zagranicznych. Sporządzanie dokumentacji podatkowej nie jest jedynym zadaniem, którego się podejmujemy – nasi wykwalifikowani pracownicy proponują również skuteczne reprezentowanie klientów przed urzędami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

 • Przeprowadzanie badań

  due diligence

 • Badanie

  istniejącego oraz potencjalnego ryzyka podatkowego

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie

  CIT, PIT oraz VAT ze szczególnym uwzględnieniem transakcji międzynarodowych (VAT-MOSS, podatek u źródła, rozliczenie zakładu spółki zagranicznej, transakcje łańcuchowe),

 • Analizowanie

  możliwych rozwiązań podatkowych minimalizujących obciążenia podatkowe

 • Sporządzanie wniosków

  o wydanie interpretacji indywidualnych

 • Sporządzanie

  dokumentacji cen transferowych

 • Reprezentowanie Klientów

  przed organami podatkowymi, celno-podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

 • Przygotowywanie

  raportów i analiz poszczególnych transakcji

Doradztwo prawne i usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Doświadczenie i kwalifikacje, jakie posiadają nasi eksperci, pozwalają nam także na świadczenie pomocy prawno-administracyjnej na każdym etapie działalności Państwa firmy. Zajmujemy się zakładaniem spółek, jak i proponujemy nasze usługi administracyjne dla przedsiębiorstw w zakresie sporządzania umów handlowych i dokumentacji cen transferowych. Wykonywaną przez nas dokumentację cen transferowych poprzedza określenie strategii gospodarczej oraz oczekiwanych korzyści. Sporządzanie dokumentacji księgowej dla firm odbywa się w zgodzie z obecnie obowiązującym prawem.

 • Zakładanie

  spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych (sp. z o.o. oraz s.a.), stowarzyszeń, fundacji, w tym także drogą elektroniczną oraz udzielanie wszelkiej pomocy przy zakładaniu jednoosobowych działalności gospodarczych,

 • Przygotowywanie i analizowanie

  umów handlowych i wszelkiej dokumentacji Klienta

 • Sporządzanie

  pism procesowych, wezwań do zapłaty oraz reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

 • Przygotowywanie

  wszelkiej dokumentacji wewnętrznej spółek – uchwał z posiedzeń oraz zgromadzeń organów spółki, umów nabycia i zbycia.

© Copyright - M&D Consulting - spółka komandytowa, jawna, z oo - doradztwo podatkowe | Powered by: Design-it Creative Group